Så sätts dagens elpris

Skylt som jag fotograferade i Lilla Edet 30 juni 2019

Elpriset bestäms i grunden av elbörsen för norra Europa – Nord Pool. Här möts energiproducenter och elleverantörer för att komma fram till vad elen är värd timme för timme. Detta styr din elräkning, men den kommer alltid att vara högre än Nord Pools så kallade spotpris.

Det handlar inte om människor som står och skriker på ett börsgolv. På marknadsplatsen Nord Pool möts producenter och leverantörer digitalt och sätter priser. Allt baseras på ett ständigt informationsflöde om elproduktion och elkonsumtion i Norden, Baltikum och stora delar av övriga Europa såsom Tyskland, Frankrike och Polen.

De svenska intressena i Nord Pool tas tillvara av statliga Svenska Kraftnät tillsammans med motsvarande statliga institutioner i Danmark, Norge, Finland samt de baltiska länderna.

Via Nord Pool är det alltså marknadskrafterna som sätter elpriset, men politiska beslut har mycket stor inverkan på vad du som konsument får betala. Dels i form olika pålagor som exempelvis moms och energiskatt, dels genom att elproduktionen beror på vilka energislag ett land har valt att satsa på.

Vad påverkar det dagliga elpriset?

Priserna på elbörsen påverkas av flera faktorer, bland annat:

 • Nivån på elproduktionen i Sverige
 • Nivån på elproduktionen i samarbetsländerna inom Nord Pool
 • Nivån på elproduktionen i övriga Europa
 • Efterfrågan globalt
 • Elkonsumtionen
 • Mängden el vi exporterar
 • Dollarkursen
 • Priset på klimatutsläpp
 • Överföringskapacitet

Elproduktionen i Sverige påverkas exempelvis av hur fyllda vattenmagasinen är i norr och hur mycket det blåser. Stiltje och torka innebär att vi producerar mindre el via vattenkraft och vindkraft och om kärnkraftsverken inte räcker till för att kompensera detta måste vi importera el från våra grannländer. Det är själva grundtanken med Nord Pool – att koppla samman Europas energiförsörjning för att bättre utnyttja elproduktionen.

Detta innebär dock också att den som betalar mest får elen. Således kan överskottsel från norsk vattenkraft gå till Storbritannien om de betalar mer. Sverige måste då köpa el från till exempel polsk kolkraft om vår egen produktion inte räcker till. Eftersom vattenkraft och vindkraft är stora kraftslag även i Europa uppstår ofta brist överallt samtidigt. Då rusar elpriset på Nord Pool och elräkningen blir betydligt dyrare.

Vintertid accentueras ofta denna utveckling eftersom elförbrukningen ökar i takt med att kylan tar sitt grepp över norra Europa.

Olika elområden i Sverige

För att anpassas till deltagande i Nord Pool har de flesta länder delats upp i flera elområden. Sverige består av fyra elområden som har fått namn efter den största staden i området: Luleå, Sundsvall, Stockholm och Malmö.

I norrlandsälvarna produceras massor av el från vattenkraften, men det är svårt att överföra elen så långt som till södra Sverige där elbehovet är stort. Här uppstår därför elbrist och det återspeglas i prissättningen på Nord Pool. I elprisområdet SE 4 i södra Sverige är elpriset som regel mycket högre än i SE 1 i norr.

Den dagliga prissättningen

Varje dag får elbörsen information från elproducenterna om hur mycket de bedömer att de kommer att kunna producera dagen efter. Vindkraftsbolagen tittar exempelvis på väderprognosen när de gör sina uppskattningar. Samtidigt bedömer elleverantörerna vilken elkonsumtion som är att vänta nästa dag.

För att beräkna dagspriset för olika elområden är utgångspunkten ett elnät utan överföringsbegränsningar och det bestäms av:

 • Priset producenten vill sälja elen till.
 • Priset elhandelsbolagen är villiga att betala.

Nord Pool publicerar elpriserna för nästa dag cirka klockan 13–14.

Eftersom det finns begränsningar i nätets överföringskapacitet, justeras elpriserna sedan utifrån kvaliteten på stamnät och geografiska avstånd m.m. Dessutom påverkas priserna av tiden på dygnet.

Parallellt med daglig prissättning varierar även elpriset på Nord Pool timme för timme. Detta eftersom elförbrukningen exempelvis är betydlig lägre på natten jämfört med dagtid.

Elen är som dyrast när flest människor förbrukar ström – i regel på morgonen 07–10 och kvällen 17–20. Billigast är elen oftast 02–05 på natten. För en översikt av dessa variationer över en dag kan du titta på Nord Pools tabell.

Många svenska elhandelsbolag erbjuder elavtal med timpriser. Då kan du påverka din elräkning genom att exempelvis diska, tvätta och ladda ev. elbil på natten. Var dock uppmärksam på att om du inte lägger om dina vanor riskerar elen att bli dyrare jämfört med ett vanligt schablonavtal.

För att börja använd elavtal per timme måste din nätägare installera en mätare som klarar detta. Detta ska ske kostnadsfritt och inom tre månader.

Så kan du påverka din elräkning

En stor andel av din elkostnad har ingenting med spotpriserna på elhandelsmarknaden att göra. Den så kallade nätavgiften betalar du nämligen till det elbolag som äger ledningarna där du bor. Nätavgiften betalar du alltid till denna nätägare och du kan inte påverka den kostnaden genom att byta.

Däremot kan du byta elhandelsbolag, det vill säga välja vem som ska leverera själva strömmen till dig. Förutom priset per kWh, kan ett val även handla om avtalsformer och om från vilket kraftslag du vill att din el ska komma.

Elhandelsbolaget utgår från spotpriset på elbörsen och gör sedan olika typer av påslag. Ibland kan elbolagets påslag vara luddigt formulerade. Var därför noga med att sätta dig in i alla poster i ett erbjudande.

Även elhandelsbolagets räkning till dig innehåller stora kostnadsposter som varken du eller de kan göra något åt och som baseras på politiska beslut. Det handlar om energiskatter, moms och statliga avgifter för elcertifikat.

Publicerad av Karl-Ove Larsen

Intresserad av grön teknik i alla formar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: